ALMANCA SAYıLAR FUNDAMENTALS EXPLAINED

almanca sayılar Fundamentals Explained

almanca sayılar Fundamentals Explained

Blog Article

Almanca a hundred e kadar sayılar yukarıda bulunan ilk yirmi sayının ezberi ve öğrenimi sonucunda çAlright rahat hakim olunacak bir konudur. Dilerseniz ilk yirmiden sonra sayıların nasıl devam ettiğine bakalım.

İsim olarak kullanıldığında "eins" kelimesi kullanılır. Ancak sıfat olarak kullanıldığında bunun yerine "in" kelimesi kullanılır. İki kelime farklı telaffuz edildiğinden ve farklı anlamlara sahip olduğundan, bu durum diğer dilleri konuşanlar için bazı karışıklıklara neden olabilir.

"Zwei" kelimesi, iki kişi veya iki şey gibi bir şeyden ikisine atıfta bulunurken kullanılır. "Duo" kelimesi ise bir çift ayakkabı gibi bir çift olan iki şeyden bahsederken kullanılır. Bu ilk başta kafa karıştırıcı görünse de, bir kez alıştığınızda aslında oldukça basittir.

Biz Almanca sayılar ve okunuşu konu anlatımımızda ilk olarak Almanca 100e kadar sayıları göreceğiz, daha sonra Almanca bine kadar sayıları göreceğiz, daha sonra aşama aşama öğrendiğimiz bu bilgileri kullanarak milyonlara hatta milyarlara kadar Almanca sayıları öğreneceğiz.

İngilizce konusunda da benzer konu başlıklarına sahip olan sitemiz, İngilizce Sayılar veya İngilizce Artikller konusunda da sizlere gardenımcı olmaktadır. İnternet üzerinden ulaşabileceğiniz diğer kaynak ve derslerle bilgilerinizi evden ve sadece internet bağlantılı bir bilgisayardan pekiştirerek, Almanca konusunda önemli adımlar atabilirsiniz.

Almanca sayılar 20 ye kadar Yukarıda dikkatli incelendiğinde özellikle oniki ve yirmi arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığını görebilirsiniz.

Ayrıca burada dikkat etmeniz gereken bir husus da 1 (bir) rakamını ifade eden eins kelimesi diğer sayıları yazarken ein olarak kullanılır. Örneğin one yazacaksak eins olarak yazarız ancak mesela 21 yazacaksak o halde yirmi bir’in bir‘ini ein olarak yazarız.

Dikkat: Normalde Almanca sayılar bitişik yazılırlar yani günlük hayatta mesela ninety seven sayısı sieben und neunzig şeklinde değil siebenundneunzig şeklinde bitişik olarak yazılır.Ancak biz burada daha açık görülebilmesi ve daha kolay ezberlenebilmesi için ayrı ayrı yazdık.

Aşağıdaki görseli iyice incelerseniz Almanca’da onlu sayıların nasıl yazıldığını kolaylıkla anlayabilirsiniz.

We also use 3rd-bash cookies that enable us examine and understand how you employ this almanca sayılar Web site. These cookies will probably be stored as part of your browser only using your consent. You even have the option to choose-out of these cookies. But opting away from some of these cookies may well influence your searching expertise.

Almanca sayıları en hızlı şekilde öğrenebilmek için measurement sunduğumuz rakamları tek tek okuyarak ve dinleyerek pratik yapmalısınız.

Almanca öğrenmek isteyenler için ilk temel adımlardan biri sayıları öğrenmektir. one’den 100’e kadar olan Almanca sayıların yazılışı ve okunuşu için doğru sitedesiniz.

NOT: Almanca’da a hundred sayısı ”hundert” ile ifade edilmektedir. Ancak a hundred sayısı ”ein hundert” olarak da kullanılmaktadır. Her ikisine Almanca’da rastlayabilirsiniz. Görürseniz şaşırmayın:)

Often Enabled Vital cookies are Totally important for the website to operate appropriately. This category only contains cookies that makes sure standard functionalities and security measures of the web site. These cookies will not shop any particular info. Non-needed Non-necessary

Report this page